top of page

גזענות ואלימותהאם חברי קיבוץ ניר דוד פועלים באופן גזעני?


אף פעם לא טענו שחברי קיבוץ ניר דוד, ככלל, הינם גזענים. אולם, נראה שהשיח סביב המחאה לשחרור האסי צבוע בגזענות רבה, שהקיבוץ והנהלתו לא מתנערים ממנה (למעשה, מזכיר הקיבוץ כינה את פעילי המחאה "כנופיות מבית שאן" בועדת הכנסת, ובפוסט בפייסבוק "חיזבאללה"). השיח הזה, לטעמנו, הוא סוג של ספין שמבצע הקיבוץ בכדי להסית את הדיון אל "השד העדתי" ולא להתעסק במה שחשוב באמת - משאבי הטבע הציבוריים ואיך מאפשרים גישה שווה אליהם לכל מי שהם שייכים לו - הציבור.


אחת מחברות המאבק, אורלי סרוסי, שומרת אלבום בשם "שנאת חינם 2020" בעמוד הפייסבוק שלה, בו היא מקלטת באופן שוטף תגובות גזעניות, שמעציבות אותנו מאוד. אפשר לראות את האלבום כאן.


סרטון עם לקט התבטאויות גזעניות:האם במאבק יש צדדים אלימים?


זהו מאבק רגשי, דרמטי שמעורר המון אמוציות בשני הצדדים. לעתים קרובות הדברים מתדרדרים לשפה בוטה, קללות ולעתים גם לאלימות. נהיה כנים - גם המשחררים חטאו פה ושם בשפה גסה, בקללות ובדברים שלא נראים טוב. לרוב מובילי המחאה הסתייגו מהשפה הזאת ישר. אנחנו טרם ראינו התנצלות או הסתייגות של הנהלת הקיבוץ מהדברים.


איזה סוגי אלימות מופעלים בשער וברחבי הקיבוץ ו/או גדות הנחל:

  • צילום והטרדה מאיימת, לעתים גם אחרי קטינים (כלומר, לא רק צילום בנייד שזה לגיטימי, אלא מעקב צמוד, בילוש והתחקות לאורך זמן שיש בהם בכדי להגיע להטרדה מאיימת).

  • חלק מחברי הקיבוץ ומתומכיו, צולמו ותועדו כשהם מאיימים באלימות של ממש (טוריה, מכוש, אלות ואפילו תומך שאינו מהקיבוץ שהציע לבוא ולירות במוחים)

  • פעילות סינוור בלילה - כאשר היו המוחים בשטח הקיבוץ לאחר רדת החשכה, היו מספר אירועים בהם חברי קיבוץ כיבו את האורות ותקפו את המוחים עם פנסים בעלי עוצמה גבוהה שעלולים לפגוע בראייה.

  • קובלנה פלילית הוגשה כנגד ארבעה חברי קיבוץ שצולמו כשהם מכים פעיל בבעיטות, מוחצים אותו בשער ברזל וגוררים אותו על האספלט תוך שהוא שכוב על הקרקע.

  • ניקוב צמיגים

  • חברת האבטחה אותה שכר הקיבוץ ושומריה מפגינים לעתים אלימות פיזית כלפי המשחררים המתבטאת בדחיפות, נגיחות ומניעת חופש תנועה.

  • כליאת שווא - במקרים רבים מונעים השומרים בשער מהמשחררים, שכבר היו בשטח הנחל, יציאה מהקיבוץ דרך השער ובכך מבצעים לכאורה עבירה של כליאת שווא.
Comments


bottom of page